Evankelioiminen

Kalevi Lehtinen: Johtajasta evankelistaksi

Mission Europen ensimmäinen evankelista Kalevi Lehtinen (1936-2011) oli luterilaisen kirkon pappi ja kymmenen vuoden ajan Campus Crusade for Christ -järjestön Euroopan työn johtaja. Järjestön nimi Euroopassa muuttui Agape Europeksi.

Kalevi Lehtinen koki jo nuoruudessaan kutsumukseksi evankelistan tehtävän. Evankelista keskittyy Jeesuksesta kertovan hyvän sanoman opettamiseen ja Jeesuksen seuraajaksi kutsumiseen.

Lähettäjäpiirikirjeessään (29.3.1995) Kalevi ja Eine Lehtinen muistelevat yli kymmenen vuoden takaisia tapahtumia tällä tavoin:


TAKAISIN EVANKELISTAKSI

Maaliskuussa 1982 syöpäleikkauksensa jälkeen Kalevi kysyi Jumalalta: ”Mitä tarkoitusta varten jätit minut vielä elämään?” Jumala vastasi: ”Haluan, että te jätätte johtamistehtävät ja lähdette päätoimisesti julistamaan evankeliumia!”

Muutosvaihe kesti viisi pitkää vuotta. Vuonna 1987 jätimme Campus Crusaden Euroopan toiminnanjohtajan tehtävät ja siirryimme evankelistoiksi, valtuutetuiksi ilon jakajiksi.

Kun valmistauduimme päätoimiseen evankelioimistyöhön lähtöön, kirjoitimme kevättalvella 1987 paperille unelmiamme. Ne olivat niin huikeita ja mahdottomia, ettemme uskaltaneet niitä edes lähettäjäkirjeissämme julkaista, jottemme joutuisi hullun kirjoihin. Niihin kuuluivat mm. seuraavat:

  1. Auttaa voittamaan miljoona ihmistä Kristukselle.
  2. Auttaa kouluttamaan satatuhatta kristittyä henkilökohtaiseen evankelioimistyöhön.
  3. Auttaa seurakuntien hengellisen elämän uudistumista, toiminnan suuntautumista evankelioimiseen ja kaikkien kristittyjen hengellisen pappeuden toteuttamista.
  4. Olla kipinänä sytyttämässä herätyksen tulia maailmassa.
  5. Tukea moninkertaistumisprosessia, näyn siirtymistä uusille sukupolville, rohkaista ja kouluttaa nuoria evankelistoja.

Elämämme ja työmme avainsanoja ovat olleet Kristus-keskeisyys, varaukseton armo, rakkaus, herätyksen ikävä, Jumalan lasten välinen yhteys, kaikkien kristittyjen hengellinen pappeus ja suuri uskon näky siitä, että Jumalan valtakunta voittaa. Koemme Jeesuksen antaman lähetyskäskyn sitovan meitä, ja olemme halunneet sijoittaa elämämme sen tottelemiseen.


Mission Europen työ jatkuu. Nuo viisi unelmaa vuodelta 1987 mahtuvat edelleenkin työmme suunnannäyttäjiin. Tänäänkin:

  1. Tehtävämme on voittaa mahdollisimman monia Jeesukselle.
  2. Koulutamme kristittyjä evankelioimistyöhön.
  3. Tuemme seurakuntien hengellistä uudistumista erityisesti yhteisen pappeuden kautta.
  4. Haluamme nähdä herätyksen maassamme, ja sen hedelmän lähetystyönä maailmalla.
  5. Tuemme uusia evankelistoja

Tarvitsemme tässä työssä Jumalan voiman ja viisauden lisäksi lähettäjiä. Tehtävämme on keskittyä evankelistojen työn mahdollistamiseen sekä evankelioimiseen eli sanoman julistamiseen ja uskoon kutsumiseen. Tämän vuoksi olemme mukana valtakunnallisessa Se löytyi -missiossa

Siunauksin

Mika Tuovinen, toiminnanjohtaja/evankelista, Mission Europe

Jaa tästä:
FACEBOOK  –  TWITTER  –  LINKEDIN