Evankelioiminen Suomessa

Työntekijöiltämme terveisiä 11/2022

Arvoisa Mission Europen ystävä! Tässä joitakin terveisiä työntekijöidemme viimeisimmästä kirjeestä lähettäjäpiireille. Emme saa valtiolta emmekä kirkolta talousarviovaroja, joten jokaisen oma lähettäjäpiiri mahdollistaa työn. Olemme toki kiitollisia siitä, että seurakunnista voi saada matkakorvauksia ja joskus palkkionkin. Mutta työ perustuu lähettäjäpiireihin.

Tässä lyhyesti kuulumisia työntekijöiltämme.

ILKKA PUHAKKA JA MARJO

”Aikamoista menoa on ollut ja valtavan rohkaisevaa. Pari päivää sitten eräs toimittaja kysyi minulta, alkaako jo väsyttämään. Ei ala! Jokainen tilaisuus lataa enemmän kuin syö. Olen innoissani, että saan julistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta!!”

SEPPO NIEMELÄINEN JA TARJA

”Työ on isosti kesken ja näky vie helposti mennessään. Niinpä sitä sitten mennään eikä meinata. Ja kuitenkin samaan työhön ja näkyyn kuuluvat myös lepo, palautuminen sekaä itsestä huolehtiminen. Sopiva ravinto ja liikunta sisältyvät ehkä tuohon viimeksi mainittuun. Kaikissa näissä tai niiden lomassa tai miten vain, on hyvä, että löytyy aikaa henkilökohtaiseen kohtaamiseen Vapahtajan kanssa.”

PETRI VÄLIMÄKI JA MARIANNE

”Tähän liittyy myös erityinen esirukouspyynnön aiheeni: Että Jumala itse antaa myös varjelunsa ja vahvistuksensa hyvän omantunnon mukaiseen ja Hänen tahtonsa mukaiseen elämään. Ja samalla vahvistaa myös puhtaan ja kirkkaan armon evankeliumin sanoman, niin että jokainen sitä kipeästi tarvitseva heikko ihminen saisi kokea Hänen lohdutuksensa. Ja ennen kaikkea iankaikkisen pelastuksen lahjan. ”

MIKA TUOVINEN

”Tämä mediamissio on alku uudelle missioinnostukselle. Olemme sopineet ensi vuodelle yhteen kaupunkiin mission, johon haluamme liittää vahvan koulutusjakson. Rukoilemme ja etsimme lisää kaupunki- ja kylämissiomahdollisuuksia, jossa voisimme palvella paikallisia seurakuntia ja kristittyjä. Tässä olemme Mission Europen työnäyn ytimessä.”

HELENA JARVA

Helena jatkaa merkityksellistä työtään Campus Crusade for Christ -järjestön taloushallinon kouluttajan tehtävässä ympäri maailmaa.

HELMUTH GAROEB JA NIINA

”Rukoillaan kaikkien niiden pienryhmien opetuslapseutustoiminnan puolesta, jotka ovat alkaneet Se löytyi -mission kautta. Rukoillaan myös, että ne, jotka ovat tulleet uskoon, kasvavat tuntemaan Jeesusta syvällisemmin hänen Sanansa kautta ja löytävät Kristusta kirkastavia seurakuntayhteisöjä, joissa jatkaa uskossa kasvua.”


Kaikki työntekijämme tarvitsevat lisää lähettäjiä ja taloudellista tukea. Olet tervetullut lähettäjäksi, jolloin saat kirjeen lähetiltäsi. Voit antaa taloudellisen lahjan myös netin kautta.