Euroopan lähetyshaaste

Yhdessä lähetystyötä Euroopassa

Onko Jumala hylännyt eurooppalaiset? Onko kirkko jättänyt heidät, koska he ovat jättäneet kirkon? Miten nostaa evankelioimistoiminta eläväksi Euroopassa? Miten päästä eroon siihen liittyvistä jännitteistä ja peloista? Miten esittää evankeliumi ja siihen liittyvä kutsu uuteen elämään siten että sekä sanoman välittäjä että vastaanottaja molemmat ilahtuisivat sanomasta?

Dosentti Jaakko Rusama kirjoitti seurakuntalainen.fi -sivustolla maailman uskontilanteen muutoksista. Uskonnot eivät ole katoamassa, kuten jotkut erheellisesti olivat ajatelleet.

Kristittyjen lukumäärä kasvaa – muualla

Kristittyjen määrä kasvaa tällä hetkellä kaikkialla muualla paitsi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä alamäki on meillä Suomessakin tuttu. On aika julistaa Eurooppa lähetyskentäksi, ja nähdä omien kirkkojemme ja järjestöjemme työ Suomessa lähetyksen näkökulmasta.

Eurooppa lähetyskenttänä nousi monien mieliin jo 1960-luvun nuorten aktiotoiminnassa muun muassa Lähetysoperaation, Operaatio Mobilisaation ja Kansanlähetyksen piirissä. Kansanlähetys lähetti 1970-luvun alussa pysyviä lähettejä siirtolaisten pariin Saksaan ja Englantiin sekä evankelioimistyöhön Italiaan. Myöhemmin myös Suomen Lähetysseuralla oli maahanmuuttajatyötä Saksassa ja Ranskassa. Sansa työskentelee Kroatiassa. Myös helluntaiseurakunnilla on aktiotyötä ja lähetystyöntekijöitä Euroopassa. Tällä hetkellä Kansanlähetyksellä on työntekijöitä maahanmuuttajien parissa Kreikassa ja Saksassa. Virossa toimii Kansanlähetyksen lähettien lisäksi myös SLEY:n ja ELY:n työntekijöitä. Myös tunnustuskuntarajat ylittävissä järjestöissä kuten YWAM ja OM on suomalaisia Euroopan työssä. Ja on myös Mission Europe. Tässä oli vain joitakin huomioita. Euroopan kutsuun on herätty.

Evankelioimisen tarve

Eurooppa on lähetyskenttä

Yllä olevan osuvan alaotsikon Jaakko Rusama antoi tekstissään. Se on ihan totta. Rusama kehottaa suomalaisia lähetystyötä tekeviä järjestöjä vakavasti miettimään, miten voimistaa lähetystyötä ja evankelioimistoimintaa Euroopassa:

”Pohjoisella pallonpuoliskolla kristittyjen määrän arvioidaan edelleen laskevan ja erityisesti Euroopassa. Aasiassa ja Afrikassa kristittyjen määrät kasvavat voimakkaasti. Kun tämä on ollut jo pitkään suuntaus, suomalaisten ulkomaista lähetystyötä tekevien järjestöjen olisi syytä vakavasti miettiä sitä, miten ne voivat yhteistyökumppaniensa avulla tehostaa lähetystyötä ja evankelioimistoimintaa Euroopassa. Eurooppa ja Suomi ovat tästä näkökulmasta lähetyskenttiä.”

Monet Euroopan kirkot ja seurakunnat toivovat saavansa tukea evankelioimistehtäväänsä. Kumppanuudet Suomeen voivat merkitä heille toivon lisäksi työvoima-apua. Lähetystyöntekijöiden lähettäminen evankelioimistyöhön Eurooppaan on tärkeää myös siksi, että nämä lähetetyt työntekijät voivat tuoda meille tänne kotiin ajatuksia ja intoa oman evankelioimistoimintamme vahvistamiseksi. Samalla lailla kun Suomessa on juuri nyt tarve niiden lähetystyöntekijöiden kielitaidolle, jotka puhuvat vaikkapa farsia, evankelioimistehtävään syventyneet voivat vahvistaa kokemuksellaan kristittyjä ja kirkkoja täällä Suomessa.

Islam ja kristinusko
Kuva Saksan Mannheimissa, jossa kirkko ja moskeija ovat vierekkäin.

Miten olla mukana lähetystyössä Euroopassa?

Suomalaisina olemme jo täällä. Seurakuntina ja järjestöinä olemme lähetystilanteessa. Se on siellä, missä uskon ja epäuskon raja kohtaa. Maassamme yhä suurempi joukko ei ole koskaan ollutkaan kristillisen seurakunnan jäsen. Kristillisen seurakunnan ominaispiirteeseen kuuluu työntekijöiden lähettäminen, ja monet järjestöt ovat lähettäneet työvoimaa Eurooppaan. Iloitsen, että seurakunnat ovat tehneet Euroopan työlle nimikkosopimuksia. Monet tukevat myös tunnustustenvälisten järjestöjen työtä. Jos maanosamme lähetyshaaste puhuttelee sinua, voit kysyä lähetysjärjestöistä, onko sinulle tehtäviä heidän kauttaan.

Voit rukoilla lähetystyön puolesta. Rukoile kirkkojen, seurakuntien ja maiden puolesta. Moni rukoilee herätystä Suomeen, ja samankaltaisella rukouksella voimme muistaa muitakin maita. Työntekijöiden lähettäminen Eurooppaan maksaa, ja voit tukea työtä taloudellisesti. Lähetysinspiraattorina voit pitää lähetyshaastetta esillä, etsiä ja rukoilla työntekijöille lähettäjiä ja lähtijöitä.

Minne suunnata työtä?

Eurooppalaisten evankeliointi. Esimerkiksi Virossa lähetystyö kohdistuu virolaisten tavoittamiseen. Erityisesti Itä-Euroopassa on alueita, joissa kristittyjen lukumäärä on todella pieni, ja työ vaikeaa. Eikä uudelleen evankeliointi Euroopan länsiosissakaan ole helppoa. Moni ajattelee, että Jeesuksella ja evankeliumilla ei ole mitään annettavaa, se kuuluu menneisyyteen. Eurooppalaisten tavoittaminen on yksi vaikeimmista lähetyskentistä.

Maahanmuuttajatyö. Maailmassa on paljon kansoja, joita evankeliumi ei tavoita. Heitä tulee paljon Eurooppaan opiskelemaan ja työskentelemään. Heidän pariin tarvitaan työntekijöitä.

Muslimit. Esimerkiksi Venäjällä, Albaniassa, Bulgariassa ja Balkanilla on kansoja, joiden keskellä on vähän kristittyjä ja työntekijöitä.

Teologeja tutkimustyöhön. Voisiko jokin taho perustaa tutkimuskeskuksen, joka pohtisi evankelioimistoiminnan teologisia ja käytännöllisiä kysymyksiä ja olisi kykenevä opettamaan ja kouluttamaan maanosamme kristittyjä uuteen evankeliumin intoon? Tälle olisi suuri tarve.

Seurakuntien ja seurakuntalaisten varustaminen. Meidän tulee määrätietoisemmin kouluttaa kristittyjä heidän identiteettinsä vahvistamiseen kristittynä. Kristitty on lähetetty palvelemaan rakkauden teoin sekä antamaan sanallinen todistus uskosta. Tarvitsemme opastusta myös siihen, miten johdattaa toisia Kristuksen ja seurakunnan yhteyteen.

Suuressa tehtävässä mukana

Yhdessä Euroopassa

Jumala on rakastanut hänet mitättömänä ja vähäpätöisenä hylänneitä eurooppalaisia ja suomalaisia niin paljon, että antoi Jeesuksen heitäkin varten, jotta he uskoisivat eivätkä joutuisi kadotukseen.

Tässä on myös Mission Europen työn työn ydin. Ja haluamme tehtävässämme palvella kristikuntaa eri järjestöissä, seurakunnissa ja kirkkokunnissa. Haluamme tehdä yhdessä työtä. Meillä on sama Jeesus, sama pelastaja, sama usko ja sama taivas. Kristittyjen yhteinen todistus on meille tärkeää.

Mission Europe keskittyy seuraaviin asioihin:

  • Evankeliumin kertominen ja kutsun esittäminen Jeesuksen seuraan.
  • Kristittyjen identiteetin vahvistaminen kouluttamalla.
  • Lähetys- ja evankelioimisnäyn lisääminen.
  • Yhteisen todistuksen antaminen erityisesti missioilla ja seurakuntatapahtumilla.

Mission Europen toimisto sijaitsee Etelä-Saksan Kandernissa. Työn painopistealueita Suomen lisäksi ovat olleet Venäjä ja Viro. Teemme työtä toki laajemminkin siellä, mihin meitä kutsutaan, ja voimavaramme riittävät.

Yhdessä Suomessa

Olemme mukana Se löytyi -missiossa. Sen jälkeen etsimme Suomessa paikkakuntia ja alueita, jotka haluaisivat järjestää koko aluettaan koskevan kristittyjen yhteisen mission. Tässä seurakuntalaisten kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mission aikana pyritään tavoittamaan kaikki alueen asukkaat. Mission jälkeen aloitetaan juurruttaminen Jumalan sanaan ja seurakuntaan esimerkiksi pienryhmien kautta. Jos sinua kiinnostaa lähteä rakentamaan tällaista missiota, ota yhteyttä.

Suuresta yhteisestä tehtävästä Euroopassa iloiten ja sinua siunaten

Mika Tuovinen
toiminnanjohtaja
Mission Europe


Tutustu työntekijöihin – Anna lahja työhön – Tule lähettäjäksi


JAA TÄMÄ TOISILLEKIN

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN